Description: Je s podivem, že se často objeví látky, jejichž využití je tak mnohostranné, že si to objevitelé těchto chemických látek ani nedokáží představit. Je to snad dáno jejich úzkou specializací, snad tím, že chemici měli vždy nejblíže k lékařství a farmacii, takže nejvíce objevených látek se využívalo především v medicíně. Protože se s těmito látkami často zástupci průmyslu, nebo...

Léky, antidota, afrodisiaka

Je s podivem, že se často objeví látky, jejichž využití je tak mnohostranné, že si to objevitelé těchto chemických látek ani nedokáží představit. Je to snad dáno jejich úzkou specializací, snad tím, že chemici měli vždy nejblíže k lékařství a farmacii, takže nejvíce objevených látek se využívalo především v medicíně. Protože se s těmito látkami často zástupci průmyslu, nebo jiných odvětví nestřetávali, nebyla mnohé z těchto látek dlouho využívány jiným způsobem. A tak dopadl amylnitrit, dnes lidově řečený poppers.

Trvalo to dlouho

Amylnitrity se nejdříve používaly jako léky při léčbě srdečních chorob, zejména ischemické choroby srdeční. Později se využívaly jako antidota v chemickém průmyslu, zejména při výrobě kyanovodíku a z něj dále různých kyanidů. Při otravách se podával jako první pomoc.